REKRUTACJA DO KLAS

Dobra szkoła – to przede wszystkim mądra szkoła. Nasza szkoła została zbudowana jako platforma współpracy, współdziałania, współdecydowania szkoła – dom – środowisko rodzinne.

DYPLOMOWANYCH NAUCZYCIELI
UCZNIÓW
KLAS I-VIII
WYCHOWANKÓW
SZKOŁY
POZNAJ NASZE WARTOŚCI

NASZA MISJA
W EDUKACJI

Nauczanie i wychowanie w szkole oparte jest na zasadach wiary chrześcijańskiej. Chrześcijańska koncepcja osoby ludzkiej i chrześcijański system wartości stanowią punkt odniesienia inspiracji dla wszechstronnej działalności szkoły.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Szkoła stwarza optymalne warunki rozwoju
młodego człowieka w wymiarze:

intelektualnym

Rozwój intelektualny to zjawisko, które polega na doskonaleniu takich procesów jak: spostrzeganie uwaga, pamięć, myślenie.

społecznym

Rozwój społeczny to proces społeczny, w wyniku którego następuje ciągły wzrost istotnych wartości.

psychicznym

To nieustannie zachodzący proces kolejnych i stopniowych przeobrażeń psychiki człowieka, jego zachowania i zdolności.

SZKOŁA
PRZYJAZNA RODZINIE

Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. bł. B. Lament
w Białymstoku otrzymała certyfikat „Szkoły Przyjaznej Rodzinie”.

Program „Szkoła Przyjazna Rodzinie” wychodzi naprzeciw potrzebie coraz lepszej współpracy szkół z rodzicami uczniów w zakresie wychowania i przekazywania młodemu pokoleniu spójnego systemu wartości. Wychowanie oparte na podstawach wyrosłych z europejskiego kręgu kulturowego, u podstaw którego leży odpowiedzialność, wartość rodziny, szacunek dla życia daje gwarancję przygotowania młodych ludzi do podjęcia odpowiedzialności za własną rodzinę, kraj i życie społeczne.

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
PATRONKA NASZEJ SZKOŁY

Błogosławiona
Bolesława Lament

Bolesława Maria Lament urodziła się 3 lipca 1862 roku w Łowiczu w rodzinie rzemieślniczej jako pierwsza z ośmiorga dzieci Marcina Lament i Łucji z domu Cyganowskiej.

W dziedzictwie psychofizycznym Bolesława otrzymała od swoich rodziców dobroć serca po matce, a surowość po ojcu. Te cechy pozwolą jej wyrosnąć na mężną niewiastę, zdolną do podjęcia idei ekumenicznych, obrony wiary i polskości w warunkach zupełnej negacji tego, co polskie i katolickie.

Z natury władcza, niejednokrotnie narzucała swą wolę rodzeństwu, które – jako najstarsza – pomagała matce wychowywać. Otaczana przez rodziców szczególną troskliwością z powodu wątłego zdrowia, potrafiła odwzajemnić ich miłość, wydobywając ze skarbca swojego serca nieocenione perły szlachetności. Wzorowa postawa wobec najbliższych, była wynikiem jej pracy nad sobą, przełamywania swojej woli z miłości ku Bogu i znajdowała wyraz w posłuszeństwie i uległości.

OPINIE RODZICÓW

CO O SZKOLE MÓWIĄ RODZICE?

„Moje dziecko dobrze się tu czuje, ponieważ traktowane jest w sposób troskliwy, zawsze podmiotowo, dzięki temu czuje, że jego potrzeby są właściwe rozpoznawane. Rodzice są częścią szkoły oraz uczestniczą w jej życiu zapraszani do różnorodnych przedsięwzięć. Panuje tu rodzinna atmosfera.”
NATALIA
mama Zosi
„Wybierając szkołę dla naszego starszego syna kierowaliśmy się kilkoma aspektami. Ważny dla nas był czas, który nauczyciele mogą poświęcić dzieciom, bezpośredni i prosty kontakt z wychowawcami, organizacja czasu pracy świetlicy oraz zajęcia dodatkowe”
Lidia
mama Piotra
„Szkoła jest przyjemnością dla córki, jest relaksem także dla mnie. Dziecko dostaje wszystko czego mu potrzeba, a praca w domu z rodzicami to już tylko nasza wolna wola. Grono pedagogiczne ma wyjątkowe podejście w sposobie przekazywania wiedzy”
Agata
mama Marysi i Janka

AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA SZKOŁY

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA