WESPRZYJ SZKOŁĘ!

Będziemy bardzo wdzięczni za wszelką pomoc finansową udzieloną szkole, a tym samym uczniom, którzy pragną uczyć się w Szkole Sióstr Misjonarek.

NUMER KONTA BANKOWEGO
07 2490 0005 0000 4530 4823 8638

Allior Bank oddział w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Białymstoku
ul. A. Mickiewicza 43
15-213 Białystok