Wyniki

Mateusz Lubowicki SP 47  –  „Mistrz ortografii”

Zuzanna Motus SP 2  –  wyróżnienie

Jakub Łotko SP 2  –  wyróżnienie