Dziś, tj. 13 października 2023 roku nastąpiło uroczyste przekazanie laptopów uczniom klas czwartych naszej Szkoły.

S. Dyrektor wyraziła nadzieję, że komputery będą wykorzystane
do nauki, rozwijania kompetencji cyfrowych oraz talentów
i zainteresowań.
Uczniowie nie kryli radości z otrzymanych prezentów.