Przekazanie 1,5 % podatku jest bardzo szybką i prostą procedurą. Wystarczy w odpowiedniej rubryce składanej deklaracji podatkowej wprowadzić numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego, której chce się okazać swoje wsparcie. W przypadku Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek jest to numer: KRS 0000148800. W miejscu wnioskowanej kwoty podać kwotę będącą 1,5 % podatku zaokrągloną w dół do pełnych dziesiątek. Kwota nie może go przekraczać wysokości 1,5 % podatku. Przekazaniem środków na konto wskazanej fundacji zajmuje się naczelnik Urzędu Skarbowego.

Warto pamiętać o tym, że z tytułu przekazania 1,5 % podatku podatnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Nie płacą ani złotówki z własnej kieszeni, bo środki, które decydują się przekazać na pomoc potrzebującym i tak trafiłyby do Skarbu Państwa. W jednej deklaracji podatkowej można przekazać 1,5 % jednej, wybranej organizacji.

Prosimy również, aby przekazali Państwo tą informację swoim rodzinom  i znajomym, aby oni również wsparli nasz cel.

Serdecznie dziękujemy za wszelką życzliwość okazywaną Szkole i Stowarzyszeniu otaczając wszystkich darczyńców modlitwą.