Drogi uczniu!

Posłuchaj rad pedagoga szkolnego.

W jaki sposób możemy wzmocnić poczucie własnej wartości?

Poczucie własnej wartości jest wiarą we własne możliwości i zdolności, poczuciem skuteczności swych działań, własnej kompetencji i efektywności.

Poczucie własnej wartości ściśle wiąże się z samooceną.

Samoocena jest zespołem sądów i opinii, które jednostka odnosi do swojej osoby. Samoocena może być stabilna lub niestabilna, wysoka lub niska, adekwatna lub nieadekwatna. Samoocena wiąże się z poziomem aspiracji. Kiedy mamy do czynienia z określeniem poziomu aspiracji powyżej możliwości, uznajemy, że osoba przecenia siebie. Występuje tu ocena zawyżona. Określenie poziomu aspiracji poniżej możliwości, niedocenianie siebie prowadzi
do samooceny zaniżonej. Samoocena niestabilna może występować w 2 postaciach: jako samoocena jeszcze nie ukształtowana lub jako samoocena ulegająca zmianom pod wpływem aktualnych doświadczeń.

Do najważniejszych czynników wpływających na samoocenę należą:

 • Opinie i oceny, jakie osoba słyszy o sobie.
 • Odnoszone sukcesy i doznawane niepowodzenia.
 • Porównywanie siebie z wzorcami osobowymi.

Wysoki poziom samooceny jest konieczny do odniesienia sukcesu. Gwarantuje Ci pewność siebie, której potrzebujesz, by uwierzyć w siebie, wyznaczać Ci ambitne cele i pokonywać trudności. Jeżeli masz pozytywny obraz własnej osoby, chętnie zdobywasz nowe umiejętności i masz dobre relacje z innymi.

Jest bardzo dużo ćwiczeń, które pomagają wzmacniać poczucie własnej wartości. Zachęcam do regularnego korzystania z prezentowanych sposobów budowania własnej wartości.

Ćwiczenie 1.

Jestem ………………………… Potrafię ………………..  Mam …………………… Dokończ zdanie.

Ćwiczenie 2.

Narysuj kontur swojej sylwetki i w konturze wypisz 5 Twoich uzdolnień.
Np.: jestem wysportowany, ładnie maluję, piszę ciekawe wypracowania i inne.

Ćwiczenie 3.

Autoreklama.

Napisz ogłoszenie do siebie. Może ono być reklamą Twojej osoby. Powinno przedstawiać Twoje cechy, zdolności, umiejętności, osiągnięcia itp.

Ćwiczenie 4.

Zareklamuj siebie jako dobrego przyjaciela. Napisz krótki tekst o sobie zawierający Twoje zalety, mocne strony, cechy charakteru.

Ćwiczenie 5.

Co pomaga mi być pewnym siebie?

Wypisz na kartce listę sytuacji i wykonywanych czynności, w których czujesz się pewny. Obok każdej z tych sytuacji dopisz, co daje Tobie pewność siebie np.:

Sytuacja                                                                         Co mi daje pewność w tej sytuacji?

Sprawdzian z języka polskiego                                     Dobre opanowanie materiału.

Ktoś mnie prosi o radę.                                              Potrafię uważnie słuchać. Jestem empatyczny.

Ćwiczenie 6.

Wybieraj stwierdzenia, w które naprawdę wierzysz.

 • Jestem mądry, mam łatwość uczenia się.
 • Jestem niezwykle koleżeński, łatwo nawiązuje relacje z innymi.
 • Jestem młody i zdrowy, promuję zdrowy styl życia
 • Jestem bardzo dobry w grze w piłkę nożną> Wszyscy gratulują mi sukcesów.
 • Moja samoocena wzrosła w porównaniu z początkiem roku szkolnego… i inne.
 • Ćwiczenie 7.
 • Dłoń. Odrysuj swoje dłonie i w miejscu palców wpisz 5 swoich mocnych stron, to, w czym jesteś dobry. Następnie weź odrysowaną dłoń swojej mamy lub taty, brata lub siostry i wpisz ich mocne strony. Rodzice i rodzeństwo mogą tu wpisać Twoje zalety, mocne strony.

Ćwiczenie 8.

Moje sukcesy.

Wypisz na kartce wszystkie swoje sukcesy, osiągnięcia, które udało Ci się osiągnąć w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Następnie odpowiedz na pytania.

 • Jakie moje cechy charakteru, wyglądu pozwoliły mi na osiągnięcie  sukcesu?
 • Jakie moje zdolności, umiejętności pozwoliły mi osiągnąć ten sukces?
 • Kto pomógł mi w osiągnięciu tego sukcesu?
 • Jakie trudności pokonałem (łam) na drodze do sukcesu?
 • Co pomogło mi pokonać te trudności?
 • Jakie czynniki jeszcze wpłynęły na osiągnięcie sukcesu?

Ćwiczenie 9.

Mój autorytet.

Zastanów się jakie znasz osoby, które są dla ciebie godnymi naśladowania, które podziwiasz, które stanowią autorytet.

Odpowiedz na pytania.

 • Jakie cechy charakteru ma ta osoba?
 • Czym Ciebie zachwyca?
 • Jakie mocne strony są tej osoby?
 • Co jest słabą stroną tej osoby?
 • Co pomogło tej osobie osiągnąć sukces?
 • Jakie trudności pokonała ta osoba?

Ćwiczenie 10.

Herb.

Herb symbolizuje to, kim jesteśmy. W średniowieczu haftowane herby nosili rycerze na zbrojach. Symbolizowały one to, jakie imię nosił rycerz, jego pozycję społeczną, osiągnięcia, sukcesy.

Narysuj własny herb. W konturze herbu wpisz:

 • W czym jesteś dobry oraz chcesz być lepszy.
 • Przedstaw 3 wartości, które są dla Ciebie najważniejsze.
 • Przedstaw swoje zainteresowania i zdolności.
 • Wpisz co chcesz osiągnąć w swoim życiu?

Serdecznie pozdrawiam

Szczęść Boże,

Pedagog szkolny