W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą POZNAJ POLSKĘ, nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na realizację trzech wycieczek w łącznej kwocie 29 128 zł.

Wycieczki szkolne pomogły naszym uczniom w poznawaniu dziedzictwa narodowego, kulturowego oraz naukowego przez dotarcie do ciekawych miejsc, zabytków czy postaci.

W ramach programu POZNAJ POLSKĘ uczniowie naszej szkoły wzięli udział w następujących wycieczkach:
– 30 maja 2023 r. uczniowie klas I oraz dzieci z oddziału przedszkolnego wybrali się do Białowieży;
– 13 – 16 czerwca 2023 r. uczniowie klas IV i V udali się na południe Polski do Zakopanego, Wieliczki, Krakowa i Łagiewnik;
– 28 i 29 września 2023 r. uczniowie z klas III i IV mieli możliwość podziwiać zabytki Lubelszczyzny: Kazimierza Dolnego, Kozłówki i samego Lublina.