Serdecznie gratulujemy naszym tegorocznym Absolwentom osiągnięcia świetnych wyników na egzaminie ósmoklasisty!
3 lipca 2024 r. absolwenci otrzymali zaświadczenia z wynikami egzaminu z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Uzyskane wyniki świadczą o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności zdających oraz bardzo dobrym ich przygotowaniu do egzaminu.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty uzyskane przez uczniów naszej szkoły uplasowały ją w 9 staninie – bardzo wysokim z każdej części egzaminu. W Polsce taki wynik uzyskało 4% szkół.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty - wykres

Jesteśmy dumni, że w bieżącym roku szkolnym zajęliśmy
II miejsce
w Białymstoku i województwie podlaskim biorąc pod uwagę łącznie wyniki z trzech egzaminów.
Szczegółowe zestawienia i wyniki egzaminu ósmoklasisty można znaleźć na stronie OKE w Łomży.

Gratulujemy całemu Gronu Pedagogicznemu, a w szczególności Nauczycielom przedmiotów egzaminacyjnych p. Jadwidze Chrostowskiej, p. Elżbiecie Kukowskiej-Mitura
oraz p. Wiesławowi Chabowskiemu za wytężoną pracę i profesjonalizm.
Szczególne podziękowania należą się Rodzicom naszych Uczniów, którzy współpracowali
z Nauczycielami oraz wspierali i mobilizowali dzieci do nauki.
Wielkie gratulacje należą się Uczniom, którzy uzyskali fantastyczne wyniki egzaminu ósmoklasisty, szczególnie tym, którzy zdobyli 100%. A są to: z matematyki – Kajetan Citko, Błażej Kosk, Julia Sokołowska, Krzysztof Stanisławczyk i z języka angielskiego – Juliusz Krzycki, Wiktor Pawlicki.
Wśród absolwentów mamy też finalistów i laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych:
z języka polskiego – Błażej Kosk i z matematyki – Wiktor Pawlicki.
Wysiłek i trud przyniósł dobre owoce – ósmoklasiści trzymają poziom!
BRAWO UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE I RODZICE!
Naszym Drogim Absolwentom życzymy dalszych sukcesów i powodzenia w szkole średniej!

Co to jest skala staninowa?
Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym pokazuje jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację.
Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników ( od 1 do 9 ).
A oto rozkład rozpiętości procentowych poszczególnych przedziałów (w nawiasach):
najniższy (4%), bardzo niski (7%), niski (12%), niżej średni (17%), średni (20%),
wyżej średni (17%), wysoki (12%), bardzo wysoki (7%), najwyższy (4%).