LISTA NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2023/2024

Dyrekcja
s. Wincenta Anna Miazga – dyrektor
Izabela Niewińska-Tekień – wicedyrektor ds. dydaktyki

Pedagog/doradztwo zawodowe
Rafał Łojewski

Edukacja wczesnoszkolna
Elżbieta Dołżyńska
Martyna Kiszycka
Agata Nizio
Justyna Nosowska
Renata Roszkowska-Cieśluk
Edyta Trzeciak

J. polski
Jadwiga Chrostowska
Magda Olszewska
Wioleta Topczewska

J. angielski
Paweł Dudziński
Małgorzata Grycel
Elżbieta Kukowska-Mitura
Sylwia Ruducha

J. niemiecki/ muzyka
Joanna Wilczewska

J. hiszpański
Marta Szewczul

Matematyka
Wiesław Chabowski
Małgorzata Kaczan

Historia
Karol Charytoniuk
Michał Karłowicz

Przyroda/biologia
Marta Pankiewicz

Geografia
Marta Pankiewicz
Teresa Chrobak

Chemia
Julia Kowieska

Fizyka
Sebastian Sadowski

Informatyka
Adam Zubrycki

Plastyka
Dorota Brzozowska

Technika
Ewa Borowska

W-F
Anna Herbaczewska
Karolina Fiedorowicz – Kowejsza
Paweł Waliński

WOS/EDB
Mateusz Chłus

WDŻ
Agnieszka Aleksandrowicz

Religia
s. Juliusza Ewa Laskowska
s. Weronika Barbara Szczurzewska

Biblioteka
Grażyna Malinowska