Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny zostało założone w 2003 r. z inicjatywy Krzysztofa Chańko.
Obecnie funkcję Dyrektora Generalnego pełni
s.Imelda Bogusława Deptuła.

Funkcjonowanie Stowarzyszenia ma na celu tworzenie i utrwalanie warunków finansowych, organizacyjnych i materialnych do rozwoju edukacji narodowej w duchu zasad katolickiej etyki wychowawczej, polegającej na udzieleniu pomocy materialnej, merytorycznej, organizacyjnej i prawnej służącej rozwojowi edukacji narodowej.

Obecnie w skład stowarzyszenia wchodzą 23 osoby, które na co dzień wspierają funkcjonowanie szkoły poprzez promowanie różnego rodzaju inicjatyw oraz szeroko pojęte doradztwo.
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia działają w nim na zasadzie wolontariatu, nie otrzymując żadnych wynagrodzeń.

NASZE DZIAŁANIA