1. Na terenie szkoły obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania sprzętu elektronicznego,
  m. in. telefonów, aparatów fotograficznych, tabletów, smartwatcha.
 2. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może przynieść telefon do szkoły na własną odpowiedzialność, podpisany imieniem i nazwiskiem oraz klasą.
 3. Przed wejściem na teren szkoły uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy, a następnie złożyć go przed pierwszą lekcją w sekretariacie nr 1.
 4. Uczeń może odebrać telefon po skończonych zajęciach /dydaktycznych lub pozalekcyjnych / tuż przed opuszczeniem budynku szkoły.
 5. W nagłych przypadkach uczeń może skorzystać z telefonu w sekretariacie szkoły tylko
  w obecności pracownika placówki.
 6. Postępowanie wobec ucznia łamiącego regulamin korzystania z telefonu:
  • uczniowi, który nie przestrzega zasad ujętych w punkcie 1 – 5 telefon zostaje zabrany „w depozyt” i przekazany do sekretariatu 2;
  • po pierwszej konfiskacie telefonu uczeń otrzymuje upomnienie dyrektora szkoły;
  • po drugiej konfiskacie uczeń nie ma prawa ubiegać się o ocenę wyższą niż bardzo dobra,
  • każdy pracownik szkoły ma prawo odebrać telefon uczniowi.
 7. Każde złamanie regulaminu będzie odnotowane w rejestrze zdarzeń.
 8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przyniesiony do szkoły przez ucznia sprzęt elektroniczny.