§ 1

Stołówka szkolna funkcjonuje przy Szkole Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku

§ 2

UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku oraz pracownicy tej szkoły, którzy złożyli deklarację oraz uiścili opłatę.

§ 3

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

 1. Stołówka zapewnia posiłki przygotowane przez kuchnię szkolną w formie dwudaniowego obiadu.
 2. Koszt miesięcznego dwudaniowego obiadu dla ucznia wynosi – 90 zł.
 3. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest gotówką w sekretariacie nr 1 lub przelewem na konto: 10 2490 0005 0000 4600 4730 5594.
 4. W przypadku nauki hybrydowej koszt miesięcznego obiadu dla ucznia wynosi – 45zł .
 5. Obiady wydawane będą tylko po dokonaniu płatności.
 6. Rezygnację z obiadów należy zgłosić do sekretariatu nr 1 najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem miesiąca.

§ 4

WYDAWANIE POSIŁKÓW

 1. Posiłki wydawane są od godz. 1100 do godz. 1355. W uzasadnionych przypadkach godziny te mogą ulec zmianie wynikającej z organizacji zajęć w szkole.
 2. Na tablicy ogłoszeń przed jadalnią wywieszony jest aktualny jadłospis tygodniowy.
 3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

§ 5

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

 1. Osoby, które nie korzystają z obiadów, nie mogą przebywać w stołówce.
 2. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać przepisów BHP.
 3. Przed okienkiem wydawania posiłków obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania oraz obowiązuje cisza.
 5. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 6. Po zjedzeniu posiłku należy niezwłocznie opuścić stołówkę.

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2022 r.